Բառարան Գործիքներ Ծրագիրներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Գործիքներ
 Հայերէն Գրատեսակներ
Հետեւեալ Հանրադասիչ (Իւնիքոտ) գրատեսակները կը պարունակեն հայերէն տառերու շարքը։

Բոլոր գրատեսակները արձանագրել (1.7 MB)


Նաեւ կարելի է իւրաքանչիւր գրատեսակ արձանագրել վարի ցանկէն։

Գրատեսակ Նմոյշ Արձանագրել
Caslon Caslon Արձանագրել Caslon
NorKirk NorKirk Արձանագրել NorKirk
Sylfaen Sylfaen Արձանագրել Sylfaen
TITUS Cyberbit Basic TITUS Cyberbit Basic Արձանագրել TITUS Cyberbit Basic