Nayiri Նայիրի ծրագրին մասին
 Նայիրիի պատմութիւնը

ԾԱԳՈՒՄ

Նայիրի կայքին գաղափարը մէջտեղ եկաւ երբ ի զուր նեղութիւն կը քաշէի հայերէն օրաթերթ կարդալու ատեն: Արուեստագիտապէս զարգացած աշխարհի մը մէջ բառերու իմաստներ բառարանին մէջ փնտռելը հնադարեան յոգնութիւն էր: Գոնէ նոյնքան դժուար էր բարեկամի մը նամակ գրել – ուղղագրութիւն սրբագրել կը նշանակէր նորէն բառարանը պրպտել:

Այս երեւոյթը պէտք էր բարելաւել: Լուծումը հայերէնի ելեկտրոնիկ բառարան ստեղծելն էր անոր վրայ աւելցնելով ուղղագրութեան սրբագրումի եւ արմատական վերլուծումի կարողութիւն:

ԿԱՏԱՐՈՒՄ

2004 թուականին սկսայ իրագործել ծրագիրս երբ Քալիֆորնիոյ Պըրքլի (UC Berkeley) համալսարանի աշակերտ էի: Այդտեղ սկսայ ստեղծել Nayiri.com կայքը լրացնելու համար հայ լեզուի դասարանի ամավերջին գլխաւոր պարտականութիւնը: Յաջորդ մէկ տարուայ ընթացքին բծախնդրօրէն մեքենագրեցի Անդրանիկ Կռանեանի «Բառգիրք Հայերէն Լեզուի» (1998թ) բառարանը: Այս ելեկտրոնիկ բառարանը հասարակութեան ներկայանալի դարձնելու նպատակով ստեղծեցի կայքը եւ անոր օգտագործումը քաջալերելու միտքով աւելցուցի ուղղագրութեան սրբագրիչը եւ արմատական վերլուծումի կարողութիւնը: Այս բոլորը նորութիւններ էին հայերէնի համար եւ Նայիրին ցարդ միակ կայքն է որ ունի այս սպասարկութիւնը: Աւելի՛ն այս բոլորը կը հրամցուի անվճար:

ՎԵՐՋԻՆ ԾԱՒԱԼՈՒՄՆԵՐ

2005ին Internet Explorer-ին աւելցուցի ծրագիր մը որ հնարաւորութիւն կու տայ արագօրէն գտնել բառի մը իմաստը որեւէ կայքէջէ: Այս ժամանակաշրջանին նաեւ կայքին աւելցուցի ինքնաշխատ հայերէն ստեղնաշար մը որ կը դիւրացնէ հայերէն տառերով գրել առանց աւելորդ տառաշար տեղաւորելու համակարգին մէջ (գործ մը որ շատ բարդ կը հանդիսանայ հանրութեան մեծ մասին համար):

Մէկ ու կէս տարի ծառայութեան ընդհատումներու ենթարկուելէ ետք, Նայիրի-ին առաքելութեան նուիրուած սպասարկող համակարգիչ (dedicated server) գնեցի եւ business DSL-ի համացանցի կապ վարձեցի, այն ժամանակէն ի վեր Նայիրին անընդհատ աշխատած է:

2010էն սկսեալ նոր բառարաններ սկսանք աւելցնել կայքին մէջ, որոնց մասին կրնաք տեղեկանալ «Ծրագիրներ» բաժնին մէջ։

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

2017ի ապրիլ ամսուայ տուեալներով, Nayiri.com-ը ամէն ամիս ունի 175,000 այց եւ 1.5 միլիոն որոնում: Նայիրիի գործակիցներու (Ենովք Լազեանի, Անթուանէթ Ունանեանի եւ Ֆիլիփ Փիլիպպոսեանի) օգնութեամբ կայքը երեք լեզուներու թարգմանուեցաւ: Նաեւ վերջերս կայքին տեսքը արդիացուցի աւելի գործածական դարձնելու համար:

Բարով գործածէք այս կայքը: Կը սպասեմ ձեր նամակներուն:

Սէրուժ Ուրիշեան