10 թուայնացուած բառարան

(413,952 գլխաբառ եւ ասացուածք)127 պատկերահանուած բառարան

(111,937 պատկերահանուած էջ)Հայերէն

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-Անգլերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

ԲուսանուններուԱնգլերէն-Հայ

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

 • Անձնանուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան], Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984).
 • Names of Men - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն], Հայր Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868).
 • Names of Women - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն], Հայր Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868).
 • Names of Persons - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ], Սուքիաս Սօմալեան (1843).

Տեղանուններու

 • Աշխարհագրական անուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան], Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984).
 • Geographical Names - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ], Սուքիաս Սօմալեան (1843).

Բուսանուններու

 • English Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-Ֆրանսերէն

Գրաբարի

Տեղանուններու

Բուսանուններու

ՄասնագիտականՖրանսերէն-Հայ

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

 • Index Français - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).
 • ՆՈՐ
  (beta)
  ՑԱՆԿ Լատին եւ Փռանկ Անուանց Բուսոց - [Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն], Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1895).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-Ռուսերէն

Բուսանուններու

ՄասնագիտականՌուս-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Բուսանուններու

 • Русский Индекс - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայերէն-Գերմաներէն

ԲուսանուններուԳերմաներէն-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Տեղանուններու

Բուսանուններու

 • Deutscher Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-ՍպաներէնՍպաներէն-ՀայերէնՀայ-Իտալերէն

Անուններու

 • Անուանք անձանց - [Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ իտալական], Հայր Մանուէլ վարդապետ Ջախջախեան (1837).

ՏեղանուններուԻտալերէն-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ ԲարբառայինՀայ-Թուրքերէն

Արդի Թուրքերէն

Օսմաներէն

Հայատառ Թուրքերէն

ԲուսանուններուԹուրքերէն-Հայերէն

Արդի Թուրքերէն

Օսմաներէն

Հայատառ Թուրքերէն

Տեղանուններու

Բուսանուններու

ՅապաւումներուՀայ-ՅունարէնՀայ-Լատիներէն

ԲուսանուններուԼատիներէն-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Բուսանուններու

 • Index Latinus - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).
 • ՆՈՐ
  (beta)
  ՑԱՆԿ Լատին եւ Փռանկ Անուանց Բուսոց - [Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն], Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1895).


Վրացերէն-Հայերէն

Անուններու

ՏեղանուններուՀայերէն-Արաբերէն

ԲուսանուններուԱրաբերէն-Հայերէն

ԲուսանուններուՀայերէն-ՊարսկերէնՊարսկերէն-ՀայերէնԱնգլերէն-Ռուսերէն

ՄասնագիտականԳերմաներէն-Ռուսերէն

ՄասնագիտականԹուրքերէն-Անգլերէն

Հայատառ ԹուրքերէնԱնգլերէն-Թուրքերէն

Հայատառ ԹուրքերէնՖրանսերէն-Թուրքերէն

Հայատառ ԹուրքերէնԱնգլերէնէ-Անգլերէն

Յապաւումներու

 • Abbreviations - [Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն], Մեսրոպ Կ. Գույումճեան (1981). (Նաեւ թուայնացուած)