8 թուայնացուած բառարան

(365,566 գլխաբառ եւ ասացուածք)124 պատկերահանուած բառարան

(108,774 պատկերահանուած էջ)Հայերէն

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-Անգլերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

ԲուսանուններուԱնգլերէն-Հայ

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

 • Անձնանուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան], Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984).
 • Names of Men - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն], Հայր Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868).
 • Names of Women - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն], Հայր Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868).
 • Names of Persons - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ], Սուքիաս Սօմալեան (1843).

Տեղանուններու

 • Աշխարհագրական անուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան], Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984).
 • Geographical Names - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ], Սուքիաս Սօմալեան (1843).

Բուսանուններու

 • English Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-Ֆրանսերէն

Գրաբարի

Տեղանուններու

Բուսանուններու

ՄասնագիտականՖրանսերէն-Հայ

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

 • Index Français - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-Ռուսերէն

Բուսանուններու

ՄասնագիտականՌուս-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Բուսանուններու

 • Русский Индекс - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայերէն-Գերմաներէն

ԲուսանուններուԳերմաներէն-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Տեղանուններու

Բուսանուններու

 • Deutscher Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Մասնագիտական

ՅապաւումներուՀայ-ՍպաներէնՍպաներէն-ՀայերէնՀայ-Իտալերէն

Անուններու

 • Անուանք անձանց - [Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ իտալական], Հայր Մանուէլ վարդապետ Ջախջախեան (1837).

ՏեղանուններուԻտալերէն-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ ԲարբառայինՀայ-Թուրքերէն

Արդի Թուրքերէն

Օսմաներէն

Հայատառ ԹուրքերէնԹուրքերէն-Հայերէն

Արդի Թուրքերէն

Օսմաներէն

Հայատառ Թուրքերէն

Տեղանուններու

ՅապաւումներուՀայ-ՅունարէնՀայ-Լատիներէն

ԲուսանուններուԼատիներէն-Հայերէն

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Բուսանուններու

 • Index Latinus - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).


Վրացերէն-Հայերէն

Անուններու

ՏեղանուններուՀայերէն-ԱրաբերէնԱրաբերէն-ՀայերէնՀայերէն-ՊարսկերէնՊարսկերէն-ՀայերէնԱնգլերէն-Ռուսերէն

ՄասնագիտականԳերմաներէն-Ռուսերէն

ՄասնագիտականԹուրքերէն-Անգլերէն

Հայատառ ԹուրքերէնԱնգլերէն-Թուրքերէն

Հայատառ ԹուրքերէնՖրանսերէն-Թուրքերէն

Հայատառ Թուրքերէն