Nayiri Նայիրի ծրագրին մասին
 Թէ ինչու «Նայիրի»

Նայիրի, Ը (9րդ) դար ՔԱ
Այս կայքին անուանումը կու գայ Նայիրի երկրէն՝ Վանայ լիճի եւ անոր շրջակայքին ամենէն հին թագաւորութիւններէն մին եւ հայ ժողովուրդին ծննդավայրը։

Այստեղ կը գտնուի «Հայոց Ձոր»ը ուր Հայկ Նահապետը յաղթեց Բաբելոնի թագաւոր Բելին ու յետոյ հիմնեց Հայկաբերդը (թուրքերէն՝ «Չավուշ Թէփէ»)...

Նոյն վայրին մէջ յառաջացած է Վանի Թագաւորութիւնը (նաեւ ծանօթ որպէսզ «Բիայնիլի», «Ուրարտու», կամ «Արարատ») եւ հայոց քաղաք Վանը...

Այստեղ է ուր Սուրբ Բարթողիմէոսի մասունքները կը հանգչէին իրեն անուան վանքին մէջ (Ալպայրաք շրջան) Դ (4րդ) դարէն ի վեր։

Նայիրի երկրին մէջ է ուր Ժ (10րդ) դարուն Գրիգոր Նարեկացին շարադրեց իր աղօթագիրքը «Նարեկ»ը Վանայ լիճի ափերուն մօտիկ գտնուող Նարեկավանքի մէջ։

Հո՛ս կը գտնուի Ախթամար կղզին որուն վրայ Գագիկ թագաւորը Ժ դարուն հիմնեց իր պալատն ու թագաւորական փոքր քաղաքը եւ ուր կառուցեց շքեղ ու համբաւաւոր Սուրբ Խաչ եկեղեցին...

Այստե՛ղ էր Վարագայ լեռան լանջին ուր Խրիմեան Հայրիկը տպեց Արծուի Վասպուրական թերթը Վարագավանքի նոր տպարանին մէջ...

Եւ այ՛ս երկրին մէջ է ուր Արամ Մանուկեանը ղեկավարեց Վանի հայութեան անվեհեր ինքնապաշտպանութիւնը ցեղասպան Երիտասարդ Թուրք կառավարութեան դէմ...