Nayiri Նայիրի ծրագրին մասին
 Նայիրիի գործակիցներ
Հետեւեալ մասնագէտները օժանդակեցին այս կայքի պատրաստութեան։

Փրոֆէսօր Ֆիլիփ Փիլիպպոսեան

Վարժապետ թուաբանութեան եւ վիճակագրութեան
Տնօրէն Editions Ellipses հաւաքածոյի, Փարիզ
Ատենապետ, Մաշտոց Բառարաններու Կաճառ - Ֆրանսա (CDMF)

Կայքը ֆրանսերէնի թարգմանեց եւ տրամադրեց CDMFի կողմէ վերանայուած ու ճոխացած ֆրանսերէն-հայերէն եւ հայերէն-ֆրանսերէն բառարանները։


Երուանդ Գոչունեան

Կ՚օժանդակէ խմբագրել կայքին բոլոր հայերէն գրութիւններն ու մամլոյ հաղորդագրութիւնները։


Ժան-Փիէռ Խաչիկեան

Համացանցի կայքերու մասնագէտ

ֆրանսերէնի թարգմանեց կայքին որոշ գիտարուեստական նիւթ պարունակող էջերը։


Անթուանէթ Ունանեան

Համակարգիչի ծրագիրներու ճարտարագէտ

Գերմաներէնի եւ թուրքերէնի թարգմանեց կայքը։


Ենովք Լազեան

Լեզուաբան

Գործնական նկատողութիւններ եւ առաջարկներ տուաւ կայքին հայերէն գրութեանց համար։


Իլիա Լեպետեվ

Իր Virtual Keyboard ծրագիրը հիմքն է կայքին նոր ինքնագործ հայերէնի ստեղնաշարին։

Սիրուն Երէցեան

Հանճարեղ նկարչուհի, գործադիր տնօրէնուհի Ռոսլին արուեստի պատկերասրահի

Տիկին Երէցեանը սիրով նուիրեց իր գլխազարդագիր այբուբեններէն մէկը այս կայքի գլխաւոր նշանակը պատրաստելու համար։ 2011ին լոյս տեսաւ Seeroon Yeretzian գիրքը որ կը ներփակէ նկարչուհիին իւրայատուկ հայկական գլխազարդագիրերը, ինչպէս նաեւ վերջին երեսուն տարուան իր ստեղծագործութիւնները։ 2012ին լոյս տեսաւ իր Word Weaving & Black Seat Confessions «ինքնակենսագրական բանաստեղծութիւններու եւ մտերմիկ պատումներ»ու հատորը։