Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան

Ամալյա Մուրադյան, Սուսաննա Խաչատրյան եւ կազմողներ։ Փրինթինֆո, Երեւան, 2010։

Բովանդակութիւն / 1260

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

3
5
7
8
8
9
10
10
11
12
A  B  C  D  E  F  G  H  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  V
17
19
100
153
298
384
465
518
551
570
623
634
636
663
737
758
786
904
913
1061
1148
1211
1216
1256
1257
1257
1258
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Սոյն բառարանը «Փրինթինֆո» հրատարակչութիւնը տրամադրած է անվճար։ Շնորհակալութիւն հրատարակչատան վեհանձն տնօրէն Արամ Մեհրապյանին։
Այս աշխատանքը քաջալերելու համար կը խրախուսենք ձեռք բերել անոր տպագիր տարբերակը։


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան։ Ամալյա Մուրադյան, Սուսաննա Խաչատրյան եւ կազմողներ։ Փրինթինֆո, Երեւան, 2010։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։