Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառարան ֆրանսերէնէ-հայերէն

Եղիա Տէմիրճիպաշեան։ Տպագրութիւն Յ. Մ. Սէթեան, Կոստանդնուպոլիս, 1930։

Բովանդակութիւն / 1207

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

2
3
4
7
9
10
107
190
327
401
478
530
569
594
635
646
647
680
755
775
801
920
927
1014
1096
1162
1167
1201
1201
1202
1202
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Բառարան ֆրանսերէնէ-հայերէն։ Եղիա Տէմիրճիպաշեան։ Տպագրութիւն Յ. Մ. Սէթեան, Կոստանդնուպոլիս, 1930։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։