Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Նոր բառեր. Գ պրակ beta

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ։ «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երեւան, 2017։

Բովանդակութիւն / 158

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ու Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
6
7
21
27
34
38
42
43
44
45
48
50
53
56
61
64
77
90
93
93
95
106
106
111
113
116
116
120
121
122
128
134
137
139
140
143
147
149
151
151
154
155
155
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

Նոր բառեր. Գ պրակ։ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ։ «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երեւան, 2017։

Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։