Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն beta

Հայր Ղեւոնդ Ալիշան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1895։

Բովանդակութիւն / 706

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

3
5
9
18
81
111
143
157
175
184
184
188
209
212
217
235
276
287
353
389
397
402
417
458
462
481
508
521
528
551
556
560
593
605
624
624
631
645
660
665
667
Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ  Թ  Լ  Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  Յ  Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ռ  Ս  Վ  Տ  Փ  Ք
683
Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ  Ը  Թ  Լ  Խ  Ծ  Կ  Հ  Ձ  Ղ  Ճ  Մ  Ն  Շ  Ո  Պ  Ռ  Ս  Տ  Ք  Օ
691
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Z
701
Ա  Բ  Գ  Դ  Ե  Զ  Է  Ը  Թ  Ի  Լ  Խ  Կ  Հ  Ղ  Ճ  Մ  Ն  Շ  Ո  Չ  Պ  Ռ  Ս  Վ  Տ  Փ  Ք  Օ  Ֆ
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն։ Հայր Ղեւոնդ Ալիշան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1895։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։