Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Անգլերէնէ-Հայերէն Արդի Բառարան

Մարտիրոս Գուշագճեան եւ Վեր. Տիգրան Խնդրունի։ Հրատարակչատուն Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք, Պէյրութ, 1970։

Բովանդակութիւն / 964

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
4
6
10
12
14
71
146
224
276
320
368
405
444
477
486
493
526
589
618
651
720
725
758
847
893
908
923
949
950
954
957
963
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Անգլերէնէ-Հայերէն Արդի Բառարան։ Մարտիրոս Գուշագճեան եւ Վեր. Տիգրան Խնդրունի։ Հրատարակչատուն Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք, Պէյրութ, 1970։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։