Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայերէնէ-Անգլերէն Արդի Բառարան

Վեր. Տիգրան Խնդրունի եւ Մարտիրոս Գուշագճեան։ Հրատարակչատուն Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք, Պէյրութ, 1970։

Բովանդակութիւն / 432

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
4
6
9
10
13
64
80
93
104
115
126
127
133
143
146
151
158
178
187
217
245
250
251
256
277
287
303
313
326
330
349
353
355
372
388
401
402
406
407
415
424
428
429
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Հայերէնէ-Անգլերէն Արդի Բառարան։ Վեր. Տիգրան Խնդրունի եւ Մարտիրոս Գուշագճեան։ Հրատարակչատուն Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք, Պէյրութ, 1970։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։