Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն

Մեսրոպ Կ. Գույումճեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Եղբայրք, Պէյրութ, 1981։

Բովանդակութիւն / 1424

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

4
5
6
7
10
11
115
191
339
433
502
566
618
677
741
754
766
822
913
937
965
1065
1070
1129
1262
1326
1348
1370
1403
1404
1408
1412
1421
1423
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society

Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն։ Մեսրոպ Կ. Գույումճեան։ Կ. Տօնիկեան եւ Եղբայրք, Պէյրութ, 1981։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։