Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Գրպանի Նոր Բառարան Անգլերէն-Հայերէն

Մեսրոպ Կ. Գույումճեան եւ Լեւոն Թորոսեան։ Շիրակ Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 2002։

Բովանդակութիւն / 368

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
4
6
25
39
72
97
115
134
148
162
178
181
184
197
215
222
232
262
264
282
321
340
347
354
364
365
367
368
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Գրպանի Նոր Բառարան Անգլերէն-Հայերէն։ Մեսրոպ Կ. Գույումճեան եւ Լեւոն Թորոսեան։ Շիրակ Հրատարակչատուն, Պէյրութ, 2002։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։