Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն

Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան։ Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1910։

Բովանդակութիւն / 1145

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
6
8
10
59
110
220
293
344
400
437
475
526
535
542
589
653
672
696
791
797
859
989
1043
1057
1075
1103
1104
1106
1108
1111
1112
1114
1114
1115
1119
1122
1124
1124
1126
1128
1130
1131
1131
1131
1132
1133
1133
1134
1135
1135
1136
1138
1139
1139
1139
1140
1140
1141
1145
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն։ Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան։ Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1910։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։
Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն, Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան
Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն

Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան։ Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1910։

Բովանդակութիւն / 1145

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
6
8
10
59
110
220
293
344
400
437
475
526
535
542
589
653
672
696
791
797
859
989
1043
1057
1075
1103
1104
1106
1108
1111
1112
1114
1114
1115
1119
1122
1124
1124
1126
1128
1130
1131
1131
1131
1132
1133
1133
1134
1135
1135
1136
1138
1139
1139
1139
1140
1140
1141
1145
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն։ Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան։ Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1910։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։