Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հանրամատչելի բառարան օտարազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների

Ա. Տէր-Ղազարեան։ Տպարան «ԷՊՕԽԱ», Թիֆլիս, 1908։

Բովանդակութիւն / 308

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
3
38
63
76
92
96
100
108
109
110
113
122
130
132
157
171
171
173
189
190
194
198
202
205
222
222
231
252
257
267
270
276
291
295
305
307
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Հանրամատչելի բառարան օտարազգի բառերի եւ գործածութեան մէջ մտած մտքերի ու դարձւածքների։ Ա. Տէր-Ղազարեան։ Տպարան «ԷՊՕԽԱ», Թիֆլիս, 1908։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։