Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ

Սուքիաս Սօմալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1843։

Բովանդակութիւն / 408

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

3
5
7
9
77
95
113
125
138
151
152
158
167
170
174
180
196
203
226
247
251
251
257
275
287
300
306
315
318
330
333
334
350
361
371
372
375
382
389
393
402
403
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ։ Սուքիաս Սօմալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1843։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։
Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ, Սուքիաս Սօմալեան
Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ

Սուքիաս Սօմալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1843։

Բովանդակութիւն / 408

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

3
5
7
9
77
95
113
125
138
151
152
158
167
170
174
180
196
203
226
247
251
251
257
275
287
300
306
315
318
330
333
334
350
361
371
372
375
382
389
393
402
403
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական եւ ի տաճիկ։ Սուքիաս Սօմալեան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1843։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 132 բառարան եւ 2 գիրք։