Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն

Փրոֆեսօր Յարութիւն Յովհաննէս Չաքմագճեան։ Երան Գրատուն, Պոսթըն, 1922։

Բովանդակութիւն / 1456

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
3
5
10
11
11
11
11
12
12
13
15
16
17
20
22
23
26
26
28
31
33
33
142
228
403
500
574
641
702
772
850
863
877
937
1029
1041
1057
1112
1115
1150
1230
1275
1289
1304
1323
1324
1326
1329
1331
1335
1341
1347
1359
1373
1376
1379
1382
1389
1389
1390
1404
1406
1408
1409
1410
1411
1435
1441
1442
1445
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ-Հայերէն։ Փրոֆեսօր Յարութիւն Յովհաննէս Չաքմագճեան։ Երան Գրատուն, Պոսթըն, 1922։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։