Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն

Նորայր Ն. Բիւզանդացի։ Տպարան Ա. Յ. Պօյաճեան, Կոստանդնուպոլիս, 1884։

Բովանդակութիւն / 1311

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
8
9
127
193
345
435
523
588
634
665
715
732
733
772
848
869
895
1018
1027
1115
1197
1261
1265
1298
1298
1299
1299
1301
1307
1309
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Բառագիրք ի գաղղիերէն լեզուէ ի հայերէն։ Նորայր Ն. Բիւզանդացի։ Տպարան Ա. Յ. Պօյաճեան, Կոստանդնուպոլիս, 1884։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։