Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ռուս-հայերեն բառարան

Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա – Լեզվի Ինստիտուտ։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1954-1958։

Բովանդակութիւն / 3086

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

1
2
3
5
7
13
13
14
15
16
17
18
19
19
19
21
25
72
155
362
415
516
524
545
693
774
775
777
778
779
781
783
785
929
972
1067
1233
1473
1475
1476
1477
1479
1481
1483
2092
2275
2277
2278
2279
2281
2283
2285
2636
2730
2844
2883
2920
2936
2973
3013
3018
3019
3047
3050
3061
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W
3085
3085
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Ռուս-հայերեն բառարան։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիա – Լեզվի Ինստիտուտ։ Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի Հրատարակչություն, Երեւան, 1954-1958։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։