Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան

Զ.Ա. Հացագործյան, Ա.Հ. Դարբինյան, Ն.Գ. Հովումյան, Գ.Հ. Սրվանձտյան։ Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի Գլխավոր Խմբագրություն, Երեւան, 1988։

Բովանդակութիւն / 672

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

2
3
5
6
7
7
9
29
48
98
128
159
161
165
179
197
250
263
295
312
337
397
424
464
482
492
501
505
510
513
520
521
531
532
533
547
553
559
562
566
568
570
571
576
576
578
582
586
589
599
612
614
615
617
626
626
631
635
636
637
641
645
646
652
655
660
660
662
663
667
670
672
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Ռուս-հայերեն պոլիտեխնիկական բառարան։ Զ.Ա. Հացագործյան, Ա.Հ. Դարբինյան, Ն.Գ. Հովումյան, Գ.Հ. Սրվանձտյան։ Հայկական Սովետական Հանրագիտարանի Գլխավոր Խմբագրություն, Երեւան, 1988։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։