Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ

Գերապայծառ Եդուարդ Հիւրմիւզեան։ Տպարան Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1869։

Բովանդակութիւն / 580

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք Օ Ֆ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

3
5
9
9
79
98
120
135
155
168
171
177
194
197
210
221
250
263
300
333
342
343
351
389
396
408
424
439
450
474
478
479
503
518
537
538
543
556
573
578
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Բառգիրք յաշխարհաբառէ ի գրաբառ։ Գերապայծառ Եդուարդ Հիւրմիւզեան։ Տպարան Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1869։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։