Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Առձեռն բառարան ֆրանսերէնէ հայ-աշխարհիկ

Մեսրոպ Նուպարեան։ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, Կոստանդնուպոլիս, 1911։

Բովանդակութիւն / 958

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

3
7
13
15
15
67
107
203
256
317
356
385
403
436
445
446
469
522
535
554
642
647
707
760
804
807
830
831
831
831
833
837
923
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
955
957
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Առձեռն բառարան ֆրանսերէնէ հայ-աշխարհիկ։ Մեսրոպ Նուպարեան։ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, Կոստանդնուպոլիս, 1911։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։