Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Գերմաներեն-հայերեն բառարան

Գրիգոր Միհրանի Անդրեասյան։ Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 1976։

Բովանդակութիւն / 922

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

2
3
4
5
7
9
12
14
16
17
17
92
148
150
179
230
272
325
369
379
384
430
462
497
518
526
552
555
584
683
710
755
813
851
851
852
885
895
913
921
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Գերմաներեն-հայերեն բառարան։ Գրիգոր Միհրանի Անդրեասյան։ Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 1976։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։