Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Գերմաներեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան (երկրագիտություն)

Ռ.Վ. Օգանովա, Հ.Ա. Ղուկասյան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2012։

Բովանդակութիւն / 343

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ

2
3
4
5
7
7
8
8
9
11
56
85
89
96
124
137
159
170
174
176
189
196
207
211
214
222
223
236
266
274
284
312
330
331
332
343
← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →

with the sponsorship of Hovig Chitilian

Գերմաներեն-հայերեն-ռուսերեն բառարան (երկրագիտություն)։ Ռ.Վ. Օգանովա, Հ.Ա. Ղուկասյան։ Երեւանի Պետական Համալսարան, Երեւան, 2012։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Յովիկ Շիթիլեանը։ Կայքը ունի 129 բառարան եւ 2 գիրք։