Nayiri Հայերէն ուղղագրիչներ
 HySpell Հայերէն Ուղղագրիչ Thunderbird-ի համար

Գինը՝ անվճար

HySpell for Thunderbird ծրագիրը հայերէնի ուղղագրիչ է Thunderbird ել-նամակ ծրագրին համար։

Անոր միջոցաւ կրնաս հայերէնի ուղղագրութիւնդ ստուգել երբ որ ել-նամակ կը շարադրես։

Ուղղագրիչը արդի հայերէնի բոլոր գրաւոր տարբերակները կրնայ ստուգել ― թէ՛ արեւմտահայերէն եւ թէ՛ արեւելահայերէն. թէ՛ դասական եւ թէ՛ արդի ուղղագրութիւն։


Արագ ու ծանօթ միջերես

Ուղղագրիչը շատ դիւրին է գործածել։ Գրած ատենդ անծանօթ բառերը կարմիրով կը ստորագծուին։ Սխալը շտկելու համար բառին վրայ աջ-կտտէ՛ եւ ընտրացանկէն զատէ՛ այն բառը որ նկատի ունէիր։


Ընդարձակ բառապաշար

Աւելի քան 150,000 բառոյթ (lexeme) եւ հինգ միլիոն բառաձեւ կը ներառնեն հայերէն բառապաշարի գրեթէ ամբողջ ծաւալը։


Արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն

Կ՚ընդգրկէ թէ՛ արեւելահայերէնի, թէ՛ ալ արեւմտահայերէնի ձեւաբանական կանոնները։

Ինչպէս ալ գրես՝ «Ես սիրում եմ» թէ «ես կը սիրեմ», կամ «Երեւանում» թէ «Երեւանի մէջ», HySpell երկուքն ալ պիտի հասկնայ։Դասական ուղղագրութեան աշխատակերպ

Արդի ուղղագրութեան աշխատակերպ

Դասական եւ արդի ուղղագրութիւն

Թէ՛ դասական եւ թէ՛ արդի ուղղագրութեան կանոնները ներառուած են։ (Ներբեռնելու ժամանակ ընտրէ՛ դասական կամ արդի ուղղագրութիւն տարբերակներէն մէկը։)

Հայերէնի դասական (կամ աւանդական) ուղղագրութիւնը կիրառուած է արեւմտահայերու, իրանահայերու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ այժմ փոքրամասնութեան մը կողմէ։ Մինչեւ 1920-ական թուականները լոյս տեսած ամբողջ հայ գրականութիւնը (արեւելահայերէնը ներառեալ), դասական ուղղագրութիւնով գրուած է։

Հայերէնի արդի (կամ «նոր», «սովետական») ուղղագրութիւնը ստեղծուած է Սովետական Հայաստանի օրօք՝ 1920-ական թուականներէն սկսեալ եւ այսօր ամենատարածուած ուղղագրութիւնն է Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ։


Ընդլայնելի բառապաշար

Անծանօթ բառ մը կրնաս աւելցնել բառապաշարին՝ անոր վրայ աջ-կտտելով եւ ընտրելով Add to Dictionary։


Բոլոր սեղանադիր սարքահիմքերու համար

HySpell for Thunderbird ծրագիրը կը գործէ բոլոր սեղանադիր սարքահիմքերու (desktop platform-ներու) վրայ ուր Thunderbird-ը կը տեղակայուի, ներառեալ Windows, macOS եւ Linux.Տեսնել նաեւ

Տեղակայելու բացատրութեանց համար, տեսնել անգլերէնով գրուած տեղակայման ուղեցոյցը՝ HySpell for Thunderbird Install Guide։

Գործածելու բացատրութեանց համար, տեսնել անգլերէնով գրուած գործածութեան ուղեցոյցը՝ HySpell for Thunderbird User Guide։