Nayiri Հայերէն ուղղագրիչներ
 HySpell Հայերէն Ուղղագրիչ Microsoft Office-ի համար

Գինը՝ անվճար

HySpell for Microsoft Office ծրագիրով կրնաս հայերէնի ուղղագրութիւնդ ստուգել Microsoft Word փաստաթուղթ (document) մշակելու եւ Microsoft Outlook-ով նամակ գրելու ժամանակ։

Ուղղագրիչը արդի հայերէնի բոլոր գրաւոր տարբերակները կրնայ ստուգել ― թէ՛ արեւմտահայերէն եւ թէ՛ արեւելահայերէն. թէ՛ դասական եւ թէ՛ արդի ուղղագրութիւն։


Ընդարձակ բառապաշար

Աւելի քան 150,000 բառոյթ (lexeme) եւ հինգ միլիոն բառաձեւ կը ներառնեն հայերէն բառապաշարի գրեթէ ամբողջ ծաւալը։


Արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն

Կ՚ընդգրկէ թէ՛ արեւելահայերէնի, թէ՛ ալ արեւմտահայերէնի ձեւաբանական կանոնները։

Ինչպէս ալ գրես՝ «Ես սիրում եմ» թէ «ես կը սիրեմ», կամ «Երեւանում» թէ «Երեւանի մէջ», HySpell երկուքն ալ պիտի հասկնայ։


Դասական եւ արդի ուղղագրութիւն

Թէ՛ դասական եւ թէ՛ արդի ուղղագրութեան կանոնները ներառուած են։ (Որեւէ պահին միայն մէկ ուղղագրութիւնով կարելի է գործել՝ ըստ ձեր կարգաւորման։)

Հայերէնի դասական (կամ աւանդական) ուղղագրութիւնը կիրառուած է արեւմտահայերու, իրանահայերու եւ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ այժմ փոքրամասնութեան մը կողմէ։ Մինչեւ 1920-ական թուականները լոյս տեսած ամբողջ հայ գրականութիւնը (արեւելահայերէնը ներառեալ), դասական ուղղագրութիւնով գրուած է։

Հայերէնի արդի (կամ «նոր», «սովետական») ուղղագրութիւնը ստեղծուած է Սովետական Հայաստանի օրօք՝ 1920-ական թուականներէն սկսեալ եւ այսօր ամենատարածուած ուղղագրութիւնն է Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ։


Ընդլայնելի բառապաշար

Անծանօթ բառ մը կարելի է աւելցնել բառապաշարին՝ նշելով բառին ուղիղ ձեւը եւ անոր տեսակը (գոյական/ածական, բայ կամ չթեքուող). Անկէ ետք HySpell-ը կը ճանաչէ բառին ուղիղ եւ բոլոր թեք ձեւերը։


Microsoft Word-ով եւ Outlook-ով կ՚աշխատի

HySpell for Microsoft Office ծրագիրը երկու մասէ բաղկացած է ― HySpell for Microsoft Word եւ HySpell for Microsoft Outlook։


Microsoft Windows-ի համար

Այժմ HySpell for Microsoft Office ծրագիրը կը գործէ միայն Microsoft Windows համակարգով։Տեսնել նաեւ

Տեղակայելու բացատրութեանց համար, տեսնել անգլերէնով գրուած տեղակայման ուղեցոյցը՝ HySpell for Microsoft Office Install Guide։

Գործածելու բացատրութեանց համար, տեսնել անգլերէնով գրուած գործածութեան ուղեցոյցները՝ HySpell for Microsoft Word User Guide եւ HySpell for Microsoft Outlook User Guide։


HySpell for Microsoft Word ծրագիրը մասամբ հովանաւորուած է
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութեան կողմէ