Բառարան Գործիքներ Ծրագիրներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Գործիքներ
 HySpell հայերէն ուղղագրիչ Firefoxի համար

Արժէքը՝ անվճար

Ահաւասիկ աշխարհի ամենալիակատար հայերէնի ուղղագրութեան ստուգիչը՝ HySpell ուղղագրիչը Firefoxի համար։

Nayiri.comի եւ HySpellի միացեալ արտադրութիւն, ուղղագրիչը կը գործէ հանրածանօթ եւ ձրիաբար տրամադրելի Firefox ցանցային պրպտիչին մէջ, կարելիութիւն տալով քեզի բոլոր հայերէնով գրութիւններդ շտկելու Համաշխարհային Ցանցի աշխատածրագրերով մէկ։


Գործածութեան կարելիութիւնները բազմաթիւ են

Սկսելով Facebookի վրայ ընկերներուդ գրելէն... մինչեւ Gmailով ընտանիքիդ հետ նամակցիլը... մինչեւ Google Docsի վրայ ուսումնասիրական աշխատանքդ շարադրելը... այլեւս բնաւ պիտի չմտահոգուիս հայերէնով սխալ հեգելու մասին։ Ընկերներդ ու գործակիցներդ հաւասարապէս տպաւորելով, ուղղագրիչը աշխատանքիդ կու տայ արհեստավարժական այն մակարդակը զորս ընթերցողներդ կ՚ակնկալեն անկէ։


Արագ ու ծանօթ միջերես

Ուղղագրիչը դիւրին է գործածել եւ կը բանի այնպէս ինչպէս կ՚ակնկալես՝ անմիջապէս կը նշէ սխալ հեգուած բառերը, զանոնք կարմիր ստորագծելով. սխալ հեգումը շտկելու համար բառին վրայ աջ-կտտէ եւ յայտնուող ընտրացանկէն զատէ այն բառը որ նկատի ունէիր։


Ընդարձակ հայերէն բառացանկ

HySpellի բառացանկը կ՚ընդգրկէ աւելի քան 150,000 բառակազմ (յանգելով 5 միլիոնէ աւելի բառային ձեւերու), ներառելով հայերէն բառապաշարի ամբողջ ծաւալը։ Ուղղագրիչը կը յենի Ստ. Մալխասեանցի եւ Էդ. Աղայեանի հիմնարար աշխատասիրութիւններուն վրայ։


Թէ արեւելահայերէնի, թէ արեւմտահայերէնի համար գործածելի

HySpellը կ՚ընդգրկէ թէ արեւելահայերէնի, թէ ալ արեւմտահայերէնի ձեւաբանական ու շարահիւսական կանոնները։ Ինչպէս ալ գրես՝ «Ես սիրում եմ» թէ «ես կը սիրեմ», կամ «Երեւանում» թէ «Երեւանի մէջ», HySpell երկուքն ալ պիտի ստուգէ. նոյնիսկ՝ եթէ տեքստդ միաժամանակ երկու բարբառներով գրուած ըլլայ...


Կը բանի ամենէն հանրածանօթ Համացանցի աշխատածրագիրներով

Ուղղագրիչը նոյն դիւրին կիրառելի միջերեսը կը հայթայթէ որեւէ համացանցային աշխատածրագրի վրայ եւ փորձստուգուած է ամենէն հանրածանօթ ցանցագրային կայքէջերուն, ցանցատետրերուն եւ ընկերային կապաստեղծ կայքէջերուն վրայ, որոնցմէ են Facebookը, Gmailը, Yahoo! Mailը, Hotmailը, Blogspotը, եւ Google Docsը։
Yahoo! MailHotmailFacebookBlogspotՍովետական ուղղագրութիւնը դասականի կը վերածէ

Դարձի՛ր արմատներուդ։ Այլեւս արդարացում չկայ հայերէն դասական ուղղագրութիւնը չգործածելու։ Եթէ կրթուեր ես հայերէնի «նոր» հեգելաձեւով, որ ստեղծուած էր Սովետական Հայաստանի օրօք, հիմա կրնաս դիւրաւ գրել աւանդական ուղղագրութեամբ, այնպէս՝ ինչպէս Մաշտոց նախատեսած էր։ Պարզապէս աջ-կտտէ «նոր» հեգելաձեւով բառին վրայ ու ընտրէ ատոր աւանդական օրինակը։


Ընդլայնելի բառարան

Ուղղագրիչին անծանօթ անո՞ւն մը մուտքագրեցիր։ Հարց չէ. բառարանին նոր բառ կրնաս աւելցնել պարզապէս չճանչցուած բառին վրայ աջ-կտտելով եւ «Add to Dictionary» ընտրանքը զատելով։ Թէեւ HySpellը յաճախադէպ հայկական անունները արդէն մէջը դրուած կու գայ, անխուսափելի է որ կարգ մը (օրինակ՝ օտար) անուններ անծանօթ ըլլան ուղղագրիչին։Spell-checking an email with HySpell inside Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbirdով եւ OpenOfficeով ալ կը բանի

HySpell ուղղագրիչը նաեւ կը բանի Mozilla Thunderbird հանրածանօթ միջ-հարթակային ելնամակի դիմորդով, կարելիութիւնը տալով որ ոչ-ցանցագրային, հարուստ-տեքստային հայերէն ելնամակներուդ հեգումը ստուգես։ Thunderbirdը Microsoft Outlookի եւ Apple Mailի հետ բաղդատելի ելնամակային գործառութիւն ունի։ Զայն կարելի է ձրիօրէն ներբերել Mozillaի կայքէջէն։


Բոլոր սարքահիմքերու վրայ գործածելի

Ուղղագրիչը համատեղելի է Firefoxը, Thunderbirdը եւ OpenOfficeը կրող բոլոր սարքահիմքերու հետ, ներառեալ՝ Windows, Mac OS X, եւ Linux։Սովետական ուղղագրութիւնով տարբերակ

HySpellը նաեւ ունի սովետական («արդի») ուղղագրութիւնով աշխատող տարբերակ։ Ներբեռնելու ժամանակ ուշադիր եղէք ընտրելու ձեր նախընտրած ուղղագրութեան տարբերակը՝ դասական կամ սովետական։