9 Digitized Dictionaries

(408,825 headwords and phrases)127 Imaged Dictionaries

(111,937 imaged pages)Armenian

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

AbbreviationsArmenian-English

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

Plant namesEnglish-Armenian

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

 • Անձնանուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան], Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984).
 • Names of Men - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն], Հայր Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868).
 • Names of Women - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն], Հայր Յարութիւն Վ. Աւգերեան (1868).
 • Names of Persons - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ], Սուքիաս Սօմալեան (1843).

Place names

 • Աշխարհագրական անուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան], Հ.Ա. Ասմանգուլյան եւ Մ.Ի. Հովհաննիսյան (1984).
 • Geographical Names - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ], Սուքիաս Սօմալեան (1843).

Plant names

 • English Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Specialized

AbbreviationsArmenian-French

Classical Armenian

Place names

Plant names

SpecializedFrench-Armenian

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

Place names

Plant names

 • Index Français - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).
 • New!
  (beta)
  ՑԱՆԿ Լատին եւ Փռանկ Անուանց Բուսոց - [Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն], Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1895).

Specialized

AbbreviationsArmenian-Russian

Plant names

SpecializedRussian-Armenian

Dialectal and Idiomatic

Plant names

 • Русский Индекс - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Specialized

AbbreviationsArmenian-German

Plant namesGerman-Armenian

Dialectal and Idiomatic

Place names

Plant names

 • Deutscher Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).

Specialized

AbbreviationsArmenian-SpanishSpanish-ArmenianArmenian-Italian

Names

 • Անուանք անձանց - [Բառգիրք ի բարբառ հայ եւ իտալական], Հայր Մանուէլ վարդապետ Ջախջախեան (1837).

Place namesItalian-Armenian

Dialectal and IdiomaticArmenian-Turkish

Modern Turkish

Ottoman Turkish

Turkish in Armenian Script

Plant namesTurkish-Armenian

Modern Turkish

Ottoman Turkish

Turkish in Armenian Script

Place names

Plant names

AbbreviationsArmenian-GreekArmenian-Latin

Plant namesLatin-Armenian

Dialectal and Idiomatic

Plant names

 • Index Latinus - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան], Ռուբեն Սերոբի Ղազարյան (1981).
 • New!
  (beta)
  ՑԱՆԿ Լատին եւ Փռանկ Անուանց Բուսոց - [Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն], Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1895).


Georgian-Armenian

Names

Place namesArmenian-Arabic

Plant namesArabic-Armenian

Plant namesArmenian-PersianPersian-ArmenianEnglish-Russian

SpecializedGerman-Russian

SpecializedTurkish-English

Turkish in Armenian ScriptEnglish-Turkish

Turkish in Armenian ScriptFrench-Turkish

Turkish in Armenian ScriptEnglish-English

Abbreviations

 • Abbreviations - [Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն], Մեսրոպ Կ. Գույումճեան (1981). (Also digitized)